Stone 1

Aktualizace 23.11.2018 - Autorem je Radek Veselý, s jeho souhlasem (považuju to za zajímavé) jsem tento projekt zveřejnil zde na stránkách.

Aktualizace 6.6.2015 - doplněno programové vybavení.

Stone 1 je retro počítač z doby kamenné! Vlastně ze starší doby křemíkové. Jedná se o křížence někdejších "školních jednodeskových počítačů". Pokud to není na první pohled patrné, jako předloha posloužil někdejší PMI-80 a jeho bratránek SAVIA 84. Podobnost s jinými výtvory z dob dávno minulých není záměrná. Vcelku podrobné popisy obou najdete na www.nostalcomp.cz.

Dokumentace: schéma, osazovák, strana součástek a strana spojů. Rozměry desky jsou 197 x 113 mm. Tento plošný spoj není zrovna vhodný pro amatérskou výrobu. Zájemcům mohu zaslat Gerber data pro výrobu.

Finální podoba klávesnice s krycím rámečkem. Je vyfrézovaný z průhledné plastové desky, ale klasické neprůhledné PVC (novodur) by možná bylo lepší. Pro výrobu rámečku raději použijte CNC frézku, já jsem to dělal na klasické a strávil jsem u toho velký kus života.

Montáž

Montáž je vcelku jednoduchá. Lze ji zvládnout za jedno až dvě odpoledne. Díky nepájivé masce nevznikají zkraty mezi vodiči, pokud k pájení nepoužijete úplné kopyto. Tavidlo používejte co nejméně, nejlépe jen to, co je obsaženo v trubičkovém cínu. Deska pak není "upatlaná" a nemusí se umývat. Při pečlivé práci se počítač rozběhne na první zapnutí.

Napájení

Pro napájení je třeba použít stabilizovaný zdroj napětí 5V. Odběr počítače se pokybuje kolem 350 mA. Je možné použít stabilizovaný univerzální adaptér, přepnutý na příslušné napětí.

Součástky

Součástky jsou běžně vyráběné. Rezistory jsou velikosti 0207, kondenzátory jsou keramické a elektrolytické (C2, C9). Tlačítka klávesnice jsou 12 x 12 mm, ke kterým lze koupit i barevné hmatníky. Samozřejmě je možné použít i tlačítka ploché, bez přídavného hmatníku. Segmentovky mají kvůli své velikosti netradičně uspořádané vývody. Vhodnější jsou typy s vyšší svitivostí.

Seznam součástek
R1, R2 1k5
R3 330R
R4, R5, R6, R7, R33, R34, R35 4k7
R8 47k
R9, R12, R15, R18, R21, R24, R27 3k9
R10, R13, R16, R19, R22, R25, R28 1k
R11, R14, R17, R20, R23, R26, R29 33R
C1 10n
C2 10u / 16V
C3, C4, C5, C6, C7, C8 100n
C9 470u / 10V
DISP1 - DISP9 LD-S028G-CC
Q1 - Q7 BC556
IC1 Z80
IC2 2716 + patice DIL24
IC3 6116
IC4 74LS138
IC5 74LS04
IC6 74LS32
IC7 8255
IC8 74LS145
IC9 74LS00
S1 - S25 P-B1729 + P-B17171
X1 2,000 MHz
X2 ARK500/2

Popis

Na desce jsou umístěny pouze nejnutnější obvody, tvořící společné jádro počítače a kousek univerzálního propojovacího pole.

  • procesor Z80
  • paměť EPROM o kapacitě 2 kB
  • paměť RAM o kapacitě 2 kB
  • adresový dekodér
  • paralelní stykový obvod
  • devítimístný sedmisegmentový displej
  • 25 tlačítková klavesnice

Uspořádání paměti

Adresový dekodér paměti provádí úplné dekódování (na rozdíl od předlohy), tudíž se jednotlivé paměťové obvody nezrcadlí.

Paměť EPROM je mapována na adresy 0000h až 07FFh, paměť RAM je mapována na adresy 1800h až 1FFFh. Toto uspořádání odpovídá předloze.

Vstupní / výstupní obvody

Zapojení je identické s předlohou. Obvod PIO se zrcadlí s odstupem 8 adres. Programové vybavení předlohy používá adresování: PA ... 0F8h, PB ... 0F9h, PC ... 0FAh, Control ... 0FBh

Varianta PMI

Originální PMI-80 běží s hodinovým kmitočtem 1,111 MHz. Pokud ho někdo potřebuje více či méně zachovat, může použít krystal 1,000 MHz, nebo přidá děličku. Pro připojení k magnetofonu je třeba dodělat patřičné obvody podle originální dokumentace. Pro správnou funkci tlačítka přerušení je třeba dodělat pull-up rezistory na datovou sběrnici.

Varianta SAVIA

Integrovaný obvod IC9 se nahradí čtyřmi drátovými propojkami, a sice: 2-3, 5-6, 8-9, 11-12. Není třeba osazovat segmentovku DISP2 a tlačítko S25 (I).

Programové vybavení

Základní programové vybavení, tzv. MONITOR je k dispozici v samostatném článku, včetně komentovaného výpisu programu. Také je možné použít monitor z obou zmiňovaných předloh.

Dokumentaci k monitoru PMI-80 najdete na www.nostalcomp.cz a k počítači SAVIA zde.

Při podrobném zkoumání originálního obsahu EPROM počítače SAVIA bylo zjištěno, že se vlastně jedná o počítač "SLAVIA 84". Ke zkomolení názvu došlo právě vynecháním druhé segmentovky, která se jinak nevyužívá. Jinak je to v podstatě převzatá verze PMI.